مرور رده

موسیقی

ساز دف

یکی از پرطرفدارترین آلات موسیقی‌های ایرانی قدیمی، ساز دف می‌باشد. این ساز کمی بزرگ‌تر از دایره بوده و نسبت به آن صدای بم‌تری دارد. این ابزار موسیقیایی، شامل یک حلقه چوبی و پوششی نازک می‌باشد. این ساز در دسته سازهای کوبه‌ای قدیمی قرار گرفته…
ادامه مطلب ...